W tym wpisie omówię serię najczęstszych błędów dotyczących czasów w języku angielskim. Są one nagminnie popełniane przez Polaków na różnych stopniach zaawansowania, także tych bardziej zaawansowanych. Warto więc przyjrzeć się im bliżej, aby przestać je popełniać i lepiej komunikować się w tym języku. Pod spodem znajdziesz dodatkowo filmik, w którym mówię o wszystkich 10 błędach 🙂

  1. What is it mean? Poprawna forma: What does it mean? Pamiętaj o poprawnych czasownikach posiłkowych (do, does, did…) Częstym błędem jest też powiedzenie It isn’t concern you zamiast It doesn’t concern you.
  2. Did she went there? Poprawna forma: Did she go there? Po operatorze ‛did’ nie stosujemy formy przeszłej czasownika głównego. Podobnie w zdaniu They didn’t called us. Należy powiedzieć They didn’t call us – końcówka -ed jest już zawarta w ‛did’.
  3. She don’t like being alone. Poprawna forma: She doesn’t like being alone. W 3 osobie liczby pojedynczej stosujemy operator ‛does’.
  4. He think he know everything about rugby. Poprawna forma: He thinks he knows everything about rugby. Zawsze dodawaj końcówkę -s do czasowników w 3 os. l.poj. w czasie Present Simple.
  5. Do you know where is the station? Poprawna forma: Do you know where the station is? W pytaniach pośrednich nie stosuj inwersji.
  6. I will call you when I will get there. Poprawna forma: I will call you when I get there. Nie stosuj will w zdaniach czasowych po wyrażeniach when, after, before, while, once, as soon as, till.
  7. What if I will fail? Poprawna forma: What if I fail? Nie stosuj ‛will’ po if, provided, providing that, unless w zdaniach warunkowych.
  8. I work for this company for 5 years now. Poprawna forma: I have been working for this company for 5 years now. Kiedy mówisz, że coś trwa od jakiegoś czasu, zastosuj czas Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous.
  9. I have never been in Australia. Poprawna forma: I have never been to Australia. W Present Perfect używaj przyimka ‛to’: I have been to, I have never been to.
  10. We have been married since 7 years. Poprawna forma: We have been married for 7 years. Kiedy podajesz przedział czasu, stosuj ‛for’. Kiedy zaś podajesz konkretny moment, używaj ‛since’.

Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie pomocne i nie popełnisz już więcej wspomnianych błędów. Jeśli masz jakieś pytania, to koniecznie zadaj je w sekcji komentarze. Chętnie pomogę! A jeśli chcesz w końcu ogarnąć angielskie czasy, to zapisz się na listę oczekujących na mój e-book: https://bit.ly/2XmBkYY

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *