Oto obiecany prezent. Poniżej znajdują się dwa materiały – jeden z listą 50 popularnych zwrotów w codziennym angielskim, drugi to fiszki i ćwiczenia do nauki tych zwrotów.

Aby uczyć się z fiszkami, najpierw kliknij ‘Accept All Cookies’. Następnie ‘Start game’, a potem w prawym dolnym rogu wybierz sekcję ‘Choose a Study Mode’. Do wyboru masz: 

  • Match (dopasowywanie)
  • Learn (nauka)
  • Test (test)
  • Flashcards (fiszki)
  • Spell (pisownia)