Jeżeli pracujesz w międzynarodowym środowisku i zajmujesz pozycję menadżera, na pewno jednym z elementów Twojej pracy jest przygotowanie prezentacji. Większość osób obawia się takich publicznych wystąpień, ale dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Oprócz mowy niewerbalnej (mimiki, gestów, postawy ciała itd.), która gra olbrzymią rolę w komunikacji międzyludzkiej, musimy zwrócić szczególną uwagę na treść naszej wypowiedzi.

Kiedy nasza prezentacja jest przemyślana i ma logiczny ciąg, słuchacze nie pogubią się w gąszczu informacji. Pamiętaj także, że pierwsze 90 sekund to czas, w którym mamy okazję wzbudzić zainteresowanie naszych słuchaczy i sprawić, że skupią się na tym, co mamy im do przekazania później. Dlatego też warto postarać się, aby już od samego początku zrobić jak najlepsze wrażenie na odbiorcach. Nie zapominaj również, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz!

Zapraszam Cię więc do zapoznania się ze zwrotami przydatnymi podczas prezentacji w języku angielskim.


1. Rozpoczęcie prezentacji

First of all, I would like to thank you all for coming here today.
Na samym początku pragnę podziękować wszystkim za przybycie.
My name is …
Nazywam się …
I work for (company)…
Pracuję dla (nazwa firmy) …
I’m in charge of/I’m responsible for the… department 
Kieruję działem…
Today’s topic is …
Dzisiejszym tematem jest …
The topic I intend to discuss is/I’m going to discuss …
Temat, który zamierzam omówić to …
I’m here to discuss/to present …
Jestem tu, aby zaprezentować Państwu …
This meeting will take/last …
To spotkanie zajmie nam/będzie trwało …

2. Przedstawienie zarysu prezentacji

I want to start by …, and then I’ll …
Chciałbym/chciałabym rozpocząć od …, a potem …
Let’s begin by … , before looking at …
Zacznijmy od … zanim spojrzymy na …
There are three main points I’d like to discuss: X, Y and Z.
Chciałbym/chciałabym omówić trzy główne punkty: X, Y i Z.

 

3. Rozwinięcie

a) Przedstawienie głównego punktu
The crux of the matter is to …
Sedno sprawy polega na …
A major concern is …
Najważniejszą kwestią jest …
A significant issue has been …
Istotnym problemem było …

b) Przejście do kolejnego punktu
Let me move on to …
Pozwolą Państwo, że przejdę teraz do …
Now let’s consider …
Rozważmy teraz …
I’d like to move on to/look at …
Chciałbym/chciałabym teraz przejść do …
My next point is …
Następnym puntem jest …
Now, turning to …
Przechodząc do …

c) podawanie przykładów
An example of this is …
Przykładem tego jest …
Take the case of …
Weźmy przypadek …
This is illustrated/demonstrated by …
Dowodzi tego …
I refer you to the …, which illustrates …
Odsyłam Państwa do …,  który ilustruje …

4.  Zakończenie prezentacji

To sum up/In conclusion/To summarise …
Podsumowując, …
Does anyone have any questions?
Czy ktoś ma jakieś pytania?
I’m happy to take any questions.
Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.
If you have any questions, please ask.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę pytać.

 

Mam nadzieję, że te zwroty pomogą Ci poczuć się pewniej podczas prezentacji prowadzonych w języku angielskim. Pamiętaj, że trening czyni mistrza i z czasem takie wystąpienia nie będą sprawiać Ci najmniejszego problemu 🙂 Daj znać w komentarzach czy już miałeś/aś okazję przygotować prezentację po angielsku i jak Ci poszło 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *