W moim pierwszym wpisie na blogu chciałabym poruszyć temat internacjonalizmów, które z pewnością pomogą osobom rozpoczynającym przygodę z językiem obcym. Znajdziesz tu odniesienia do dwóch języków obcych: angielskiego oraz francuskiego, gdyż tych języków nauczam, od razu jednak chciałabym podkreślić, że artykuł ten tyczy się w znacznej części języków z rodziny indoeuropejskiej, czyli tych, którymi posługuje się większość mieszkańców krajów europejskich.

 

Jeżeli więc stawiasz pierwsze kroki w nauce języka obcego, albo też jesteś nauczycielem języków, to zapraszam do lektury!

 

Skąd taki pomysł?

Wybierając temat na pierwszy artykuł, długo zastanawiałam się nad wyborem. Zależało mi na czymś konkretnym, a zarazem obszernym pod względem materiału. Dlatego też znajdziesz tu dwie części, wiedz jednak, że lista jest niepełna, a ja jedynie „liznęłam” temat 😉 Chcę, abyś po lekturze tego artykułu powiedział/a sobie: „przecież ja to znam, rozumiem”, albo: „mogę uczyć swoich uczniów, posługując się jedynie językiem docelowym” (jako nauczycielka języka polskiego jako obcego zapewniam Was, że to możliwe, choć wymaga niezmiernych pokładów energii i kreatywności, ale o tym w innym wpisie).

Zacznijmy od tego, że osoby zaczynające naukę języka obcego często twierdzą, że „nie mówią ANI słowa po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku” (niepotrzebne skreślić). O ile prawdą jest, że nauka jakiegokolwiek języka jest nie lada wyzwaniem, musimy pamiętać, że NIKT nie posiada tak zwanej zerowej kompetencji w obcym języku. Nawet osoba, która nigdy nie uczyła się np. angielskiego, potrafi zrozumieć słowa takie jak internet, computer, telephone w formie pisemnej (wymowa to inna sprawa, ale z drugiej strony równie dobrze możemy odgadnąć usłyszane słówko engineer, a niekoniecznie wywnioskujemy jego znaczenie z pisowni).

 

Dlaczego rozumiemy tak dużo słów?

Podziękować możemy globalizacji, technologii, łacinie, grece, które odpowiedzialne są za rozpowszechnienie, szczególnie w języku naukowym i technicznym, tak zwanych internacjonalizmów. Internacjonalizmy to słowa, które istnieją w kilku językach o tym samym lub bardzo zbliżonym znaczeniu i etymologii. Są również zgodne z wymową i ortografią, a w większości przypadków spójne na poziomie strukturalnym. Na przykład francuskie absurde figuruje w języku angielskim jako absurd, w języku niemieckim jako Absurdität, a w polszczyźnie jako absurd. Dzięki internajonalizmom bardzo szybko możemy więc opanować ogromną ilość słów, z których istnienia  nie zdawaliśmy sobie wcześniej sprawy.

 

Każdego roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, a 26 września Europejski Dzień Języków. Pierwsze święto przypomina nam, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego, drugie zaś promuje świadomość językową, różnorodność kulturową i wielojęzyczność, a także uświadamia nam, jak wiele nas łączy. Dlaczego więc nie zagłębić się w temat internacjonalizmów? No to do dzieła!

 

Przymiotniki do opisu osób i nie tylko

Pierwsza lista dotyczy przymiotników, które możemy użyć do opisu osobowości, przedmiotów lub zjawisk. Tak jak wspomniałam wcześniej, lista jest dłuższa, a ja wybrałam najważniejsze internacjonalizmy. Oto one :

 
polski
angielski
francuski
agresywny/-na
aktywny/-na
ambitny/-na
atrakcyjny/-na
 
charyzmatyczny/-na
dyplomatyczny/-na
empatyczny/-na
energiczny/-na
entuzjastyczny/-na
ekspresyjny/-na
emocjonalny/-na
inteligentny/-na
intuicyjny/-na
inwencyjny/-na
komunikatywny/-na
kreatywny/-na
lojalny
praktyczny/-na
racjonalny/-na
romantyczny/-na
sfrustrowany/-na
spontaniczny/-na
utalentowany/-na

zestresowany/-na

aggressive
active
ambitious
attractive
 
charismatic
diplomatic
empathetic
energetic
enthusiastic
expressive
emotional
intelligent
intuitive
inventive
communicative
creative
loyal
practical
rational
romantic
frustrated
spontaneous
talented

stressed

agressif/-ive
actif/-ive
ambitieux/-euse
*attractif/-ive
(np. o cenie)
charismatique
diplomatique
empathique
énergétique
enthousiaste
expressif/-ive
émotionnel/-le
intelligent/-e
intuitif/-ive
inventif/-ive
communicatif/-ive
créatif/-ive
loyal/-e
pratique
rationnel/-le
romantique
frustré/-e
spontané/-e
talentueux/-euse

stressé/-e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pl : On jest bardzo ambitny inteligentny/Ona jest bardzo ambitna inteligentna.

Eng : He is very ambitious and intelligent/She is very ambitious and intelligent.

Fr : ll est très ambitieux et intelligent/Elle est très ambitieuse et intelligente.

Pl : Jesteś taki romantyczny!/Jesteś taka romantyczna!

Eng : You are so romantic!

Fr : Tu est tellement romantique!

Pl : Nie bądź taki agresywny/taka agresywna!

Eng : Don’t be so aggressive Fr : Ne sois pas si agressif/agressive!

 
 

Jedzenie i picie

Jedzenie i picie to nieodłączna część naszego życia. A czy zdajecie sobie sprawę, ile słów z tej kategorii tematycznej to słowa zapożyczone? Ono niektóre z nich:
 
polski
 
angielski
francuski
alkohol
banan
bekon
brokuł
czekolada
deser
hamburger
hot
dog
jogurt
kakao
kawa
koktajl
krem
kiwi
majonez
marmolada
oliwka
papryka (przyprawa)
pizza
ryż
sałatka
tost
wino
zupa
alcohol
banana
bacon
broccoli
chocolate
dessert
hamburger
hot
dog
yoghurt
cacao
coffee
cocktail
cream
kiwi
mayonnaise
marmalade
olive
paprika
pizza
rice
salad
toast
wine
soup
alcool
banane
bacon
brocoli
chocolat
dessert
hamburger
hot
dog
yaourt
cacao
café
cocktail
crème
kiwi
mayonnaise
marmelade
olive
paprika
pizza
riz
salade
toast
vin
soupe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pl : Pijesz alkohol ?
Eng : Do you drink alcohol?
Fr : Tu bois de l’alcool?
 
Pl : Robię sałatkę ryżem, brokułami, oliwkami majonezem, a na deser serwuję banany, kiwi albo czekoladę.
Eng : I’m making salad with rice, broccolis, olives and mayonnaise and for dessert I’m serving bananas, kiwis or chocolate.
Fr : Je fais une salade avec du riz, des brocolis, des olives et de la mayonnaise et pour le dessert je sers des bananes, des kiwis ou du chocolat.
 
Pl : To wino jest pyszne!
Eng : This wine is delicious!
Fr : Ce vin est délicieux!
 
 

Miejsca

Kolej na kategorię „miejsca”. Prawda, że wszystkie słowa brzmią znajomo?
 
polski
 
angielski
francuski
agencja
turystyczna
balkon 
bank
bar
centrum
centrum
sportu
dyskoteka
galeria
garaż
hotel
muzeum
park
restauracja
solarium
stacja
stacja
metra
stadion
studio
szpital
supermarket
toaleta
uniwersytet

zoo

tourist
agency
balcony 
bank
bar
center/centre
sports
center/centre
disco
gallery
garage
hotel
museum
parc
restaurant
solarium
station
metro
station
stadium
studio
hospital
supermarket
toilet
university

zoo

agence
de tourisme
balcon
banque
bar
centre
centre
de sport
disco(thèque)
gallerie
garage
hôtel
musée
parc
restaurant
solarium
station
station
de métro
stade
studio
hôpital
supermarché
toilettes
université

zoo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pl : Chcę zarezerwować pokój w tym hotelu, a potem pójść do restauracji.
Eng : I want to book a room in this hotel and then go to a restaurant.
Fr : Je voudrais réserver une chambre dans cet hôtel et puis aller au restaurant.
 
Pl : Masz ochotę pójść na dyskotekę albo do baru dziś wieczorem?
Eng : Do you fancy going to the disco or a bar
tonight?
Fr : Tu as envie d’aller en disco ou dans un bar ce soir? 
 
Pl : Przepraszam, gdzie jest toaleta?
Eng : Excuse me, where is the toilet?
Fr : Excusez-moi, où sont les toilettes?
 
 

Mam nadzieję, że ten artykuł choć w małym stopniu zachęcił Cię do zagłębienia się w temat internacjonalizmów. W drugiej części podzielę się z Tobą kolejną porcją międzynarodowych słów. Czekają na Ciebie m.in. słówka przydatne w codziennej komunikacji, czy też słownictwo związane z nauką i technologią.

A już teraz podziel się w komentarzach swoją opinią na temat internacjonalizmów i daj znać, czy Twoim zadaniem pomagają one w nauce języków obcych 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *